All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Trond Hoff Dehli

Naprapat og kognitiv terapeut
trond

Utdannelse:

 • Roa VGS – økonomi og administrasjon – 1995-1998
 • Idrettslinje ved Fredtun folkehøyskole – 1998 – 1999
 • SanitetssjĂĄfør ved Rygge Flystasjon – 1999 – 2000
 • Psykologi Grunnfag ved NTNU – 2000 – 2001
 • Naprapathögskolan i Stockholm. – 2001 – 2005
 • Videreutdannelse i kognitiv terapi for helsepersonell (NFKT) 2015-2017

 

Kurs og annen erfaring:

 • Treningsleder A-kurs – 1999
 • Nervemobilisering –  2005
 • «Akupunktur 2000» –  2006
 • Smertebehandling med nĂĄler – 2007
 • Leder i Norges Naprapatforbunds kurskomite – 2007-2011
 • Stressmestringskurset Arbeid og Avspenning ACEM– 2011
 • NNF-kursserie i undersøkelse og behandling av barn og spedbarn – 2010 – 2011
 • Leder i Gran IL’s badmintonsgruppe 2011 – 2017
 • RedCord Neurac kurs 1 , 2 og 3 – 2012
 • Svimmelhet/vestibular rehabilitering – 2012
 • Kommunikasjonskurs ACEM – 2012 og 2014
 • Aktiv innen ACEM-meditasjon 2012 —>
 • Klinisk motorkontroll/fasciabehandling – Del 1 – 2013
 • Kurs – NIMI – Er det tanken som teller, eller? – 2015
 • Trener 1 kurs badminton – 2016
 • «Den vanskelig pasienten» kurs i smertefysiologi og kognitiv terapi – 2017
 • Fordypingskurs i kognitiv terapi ved lav selvfølelse – 2018

Vegard Skaarud

Naprapat
Vegard_ webside

Utdannelse/kurs:

• 2004 – 2007 Idrettslinja Hadeland vdg. skole. Avdeling Roa

• 2009 Idrett og friluftsliv i El Jaco, Costa Rica

• 2011 – Januar 2015 Naprapathögskolan Stockholm

• 2012 Kurs i smertebehandling med nåler

 

Litt om naprapati

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuellmedisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem. Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Funksjon er et sentralt begrep for naprapaten i både undersøkning og behandling. En forandret eller nedsatt funksjon, for eksempel bevegelse, kan påvirke fysiologiske mekanismer i kroppen som i sin tur kan gi ulike smertetilstander. I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler,behandling av triggerpunkter og massasje. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Hva behandler naprapaten?

Naprapaten behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smerte-tilstander i bevegelsesapparatet. Når noe ikke fungerer som det skal ikroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte. Eksempler på tilstander som behandles er: stiv nakke, hodepine, lumbago, ischias, musearm , skulder-, kne- og ankel problemer. Kilde: Norges Naprapatforbund www.naprapat.org