Hadeland Helse

Våre behandlinger

Vi har proffesjonelle fagfolk innen naprapati, fysioterapi, akupunktur, kiropraktikk, massasje, ernæring og naturopati.

Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning fra lege og annet helsepersonell.

En grundig undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak. Forskjellige behandlingsmetoder og -teknikker benyttes for å fremme endringer hos pasienten for å fjerne eller lindre smerte, eller bedre og opprettholde funksjonsevne. Behandlingsmetoder kan være manuelle teknikker som mobilisering av ledd, tøyning av muskulatur, triggerpunktsbehandling med/uten nåler og fysikalsk massasje. Videre veileder fysioterapeuten ved opptrening etter skade og ved trening for å forebygge tilbakefall samt gir ergonomisk rådgivning. Ofte benyttes en kombinasjon av disse. I arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse. Fysioterapeuten vurderer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og muntlige tilbakemeldinger.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med blant annet idrettsskader, akutte skader og belastningslidelser, behandling/trening etter operasjoner/skader, rygg- og nakkesmerter, senelidelser, hodepine, hofte- og bekkenplager/bekkenløsning, smerter i over- og underekstremitet (arm og ben) og arrbehandling.

Kan jeg benytte henvising fra lege hos deres fysioterapeuter?

Våre fysioterapeuter har ikke driftstilskudd. Det vil si at folketrygden ikke dekker behandling og at du må betale for behandlingen selv. Det medfører også at du ikke kan opparbeide deg frikort for behandling hos oss. Våre fysioterapeuter har imidlertid god kapasitet, noe som betyr at du raskt kan få time hos oss. Du må gjerne bestille time selv om du har fått henvisning fra lege. Har du forsikringsavtale som dekker behandling hos fysioterapeut kan du bruke den hos oss.

Har du en akutt skade eller ikke ønsker å vente i lang tid på å komme til hos fysioterapeuter med kommunal avtale: ring oss! Vi har god erfaring og kapasitet til å hjelpe deg raskt.

Hva er mensendieckfysioterapi?

Mensendiecksystemet ble utviklet av dr. Bess Mensendieck (1864–1957) på begynnelsen av 1900-tallet, og videreutviklet i Norge fra 1927. Mensendieck er en form for fysioterapi utført av fysioterapeuter utdannet ved Mensendieckutdanningen, avdelingen for helsefag, Høgskolen i Oslo. Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig bruk av kroppen, og for å trene hensiktsmessige bevegelser til bruk i dagliglivet.

Hva gjør mensendieckfysioterapeuten?
Mensendieckfysioterapeuten er opptatt av å gjøre en helhetlig funksjonsvurdering. I behandlingen legges det stor vekt på individets muligheter til å ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser gjennom å kjenne, gjenkjenne og erkjenne, står sentralt i behandlingen. Læringen bidrar til å forstå hvorfor problemer oppstår, og hvordan du selv kan ta ansvar for egen helse. Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom deg og fysioterapeuten, og veksler mellom øvelser og assisterte bevegelser for å trene ledd og muskler, og manuelle teknikker. Avspenning er en viktig del av behandlingen. Mensendieckgymnastikk bidrar til å bedre kroppsbevisstheten og gir deg et godt grunnlag for å ivareta kroppen i daglige funksjoner og i all annen trening. Du lærer å ta hensyn til kroppen din og forebygge utmattelse, smerter og feilfunksjoner i muskel- og skjelettsystemet. Treningsformen passer for alle. Mensendieckgymnastikk i gruppe kan også være en god oppfølging når individuell behandling er avsluttet.

Mensendieckgymnastikk
Trening med det formål å informere, lære og motivere deg til egeninnsats. Øvelsene tilpasses dine behov og toleranse for bevegelse og belastning. Det legges vekt på bevisst viljestyrt muskelarbeid, og veksling mellom spenning og avspenning. Det gis individuell veiledning i gruppen.

Priser: 
Fysikalsk behandling hos Ragnhild Stenersen (45 min) – kr. 700,-
Førstegangskonsultasjon hos Brit Holter Eriksrød (60 min) – kr. 695,-Oppfølgende fysioterapitimer (45 min) – kr 645,-

Våre fysioterapeuter

Ragnhild Stenersen, har drevet med fysioterapi på Hadeland siden 1986. Treningsinstruktør for eldretrimmen på Hadeland Treningssenter 

Brit Holter EriksrødMensendieckutdannet Fysioterapeut. Treningsinstruktør ved Hadeland Treningssenter

 

Ragnhild Stenersen

Brit Holter Eriksrød

Akupunktur

WHOs liste over indikasjoner for akupunktur:

 • Smerter i muskel-skjelett-systemet (f.eks. i nakke, skulder, rygg, m.m.)
 • Neurologiske tilstander (hodepine, migrene, halvsidig lammelse etter hjerneslag)
 • Luftveiesplager (allergi, tette bihuler, bronkial astma uten kompl.)
 • Førdøyelsesplager ( kvalme og oppkast, diarre, forstoppelse)
 • Kvinneplager (menstruasjonssmerter, svangerskapskvalme, plager i overgangsalder, hetetokter)
 • Lettere psykiatriske tilstander (depresjoner, angsttilstander, søvnløshet, ulike stresstilstander)
 • Avhengighetsproblemer (tobakkavhengighet, slanking)
 • styrke immunforsvaret (f.eks. etter antibiotika, stråle- og cellegiftbehandling)
Priser: 
 • Akupunktur (15 min.)     350,-
 • Akupunktur (30 min.)     575,-
 • Soneterapi (45 / 60 min.)     830,- / 1030,-
 • Kombi. Sone + Aku (45 / 60 min.)        830,- / 1030,-
 • Kombi. Mas. + Aku (60 min.)         830,- / 1030,-
 • Massasje (60 min.)        1300,-
 • Førstegangsbehandling (70 min.)    1100,-
I statsbudsjettet fra 1/1/2022 ble det innført moms på akupunktur. Det betyr at vi som jobber med det, er pålagt å kreve inn 25% ekstra til staten.
 
For online booking, trykk her: https://hadelandhelse.bestille.no/rf

Vår akupunktør

Lars Håvard Meli, «Hadelands Første akupunktør»

 

Naprapati

Hva er naprapati?

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuellmedisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem. Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon.

Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Funksjon er et sentralt begrep for naprapaten i både undersøkning og behandling. En forandret eller nedsatt funksjon, for eksempel bevegelse, kan påvirke fysiologiske mekanismer i kroppen som i sin tur kan gi ulike smertetilstander. I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler,behandling av triggerpunkter og massasje. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Priser:
Naprapatbehandling (40 min) hos Trond Hoff Dehli – kr. 690,-
Naprapatbehandling (40 min) hos Vegard Skaarud – kr. 650,-
Skoleelever, heltidsstudenter og uføretrygdede gies 50,- i rabatt.
Barn (under 12 år) gies 100,- i rabatt. 
For online booking, trykk linken: https://naptrondhoff.bestille.no/

Hva behandler naprapaten?

Naprapaten behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smerte-tilstander i bevegelsesapparatet. Når noe ikke fungerer som det skal ikroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte. Eksempler på tilstander som behandles er: stiv nakke, hodepine, lumbago, ischias, musearm , skulder-, kne- og ankel problemer. Kilde: Norges Naprapatforbund www.naprapat.org

 

Våre naprapater

Vegard Skaarud

Trond Hoff Dehli

Kiropraktikk

Hva er en kiropraktor?

En kiropraktor er spesialist på problemer i bevegelsesapparat og nervesystemet.

Hovedmålsettingen ved en kiropraktorbehandling er å gjenopprette normal bevegelsesfunksjon og redusere smerte i bevegelsesapparat og nervesystemet. Behandlingen består primært av manuell behandling av kroppens ledd og muskler og problemene vil derfor være knyttet opp mot muskel-nerve-skjelett plager.

Dette vil inkludere problemstillinger som: hodepine-nakke/skulder smerter – brystrygg-korsrygg/bekken, isjas-nakkeslengskader.

Priser: 
Førstegangskonsultasjon – kr. 600,-
Vanlig konsultasjon – kr 450,- 
Utvidet konsultasjon – kr 500,-
Såler (m/konsultasjon) – kr 750,-

Vår kiropraktor

Ivar Hegbom Smeby

Ernæring og naturopati

Hva er ernæringsterapi?

En ernæringsterapaut bruker matvarer og næringsstoffer på en helhetlig måte for å hjelpe kroppens naturlige helbredende prosess. Din kropp er din beste lege!

Selvhelbredende, selvregulerende og selvfornyende.

De matvarene som vi spiser er kroppens råvarer til bruk for bygging, reparasjon, beskyttelse, energi og vekst i tilfelle av barn, gravide og ammede kvinner. Utvalget og kvaliteten på disse matvarene vil avgjøre hvilke næringsstoffer vi har i kroppen. Optimal ernæring gir optimal cellefunksjon. Dette påvirker alle organer og systemer, slik at kroppen er i god stand til å takle hverdagens stress og belastninger.

Ernæringsterapi kan målrette svakheter eller forhold som har utviklet seg på grunn av ernæringsmessige mangler.

Hva er naturopati?

Naturmedisin, eller naturopati,er et terapeutisk system basert på den helbredendekraften i naturen.
Naturopati er en helhetlig behandlings form hvor en rekke terapier og teknikker er brukt, som for eksempel ernæring, atferds endring, urtemedisin, homøopati og pusteteknikk.

Det er to fokusområder i naturopati: den ene er å støtte kroppens egne helbredende evner, mens den andre er å lede og å oppmuntre hver enkelt med å påbegynne positive endringer i sin livsstil der det er nødvendig for å oppnå best mulig helse og velvære.

Priser konsultasjon: 
75 min – kr 1500,-
60 min – kr 1150,- 
45 min – kr 940,-
30 min – kr 600,-
15 min – kr 400,-

Hårmineralanalyse

Hårmineralanalyse brukes til å bestemme nivået av de mange ulike mineralene i kroppen.
Både mangler og overskudd avdekkes. Også forholdet mellom de enkelte mineralene måles og dette er like viktig.

Mineralene er grunnstoffene som alt på jorda består av, også kroppene våre.
Disse er den minste enheten av fast stoff. Hvert eneste organ, alle musklene, skjelettet og bindevevet består utelukkende av mineraler, i en bestemt sammensetning.

Balansen mellom mineralene er viktig, og hvis denne forrykkes, hvis det blir altfor mye eller for lite av noe, kan svært mye gå galt.
Organfunksjonene kan endres som igjen medfører andre ubalanser. Alle mulige sykdommer kan oppstå eller påvirkes i negativ retning.
Eller det motsatte, at sykdommer medfører mineral ubalanser, som bare gjør saken verre.

Vår naturopat og naturmedisinsk ernæringsterapeut

Jana van Rooyen

Thai yoga massasje

Hva er en Thai yoga massasje?

Thai Yoga Massasje er en helhetlig behandling der mennesket blir sett på og behandlet på det fysiske, mentale,emosjonelle og åndelige plan.

Dens primære mål er å gjenopprette og balansere kroppens energi system som består av et omfattende nettverk av energi linjer som går gjennom kroppen, meridianer.

Den vitale livskraften som heter Prana i sanskrit, Chi på kinesisk og Ki på japansk, reiser gjennom disse meridianene og forsyner kroppen med den energien som er nødvendigfor dens overlevelse og sunne funksjon.

På grunn av fysiske eller emosjonelle traumer, dårlig holdning og skader kan energien bli fanget eller blokkert, og være del i fysiske og følelsesmessige ubehag.
Thai Yoga Massasje med sin utrolige mangfold av teknikker og justeringer, som blandt annet massasje, trykk punkter og strekking, kan løsne opp disse blokkeringene og bringe kroppentilbake til sin naturlige likevekt, med balanse og velvære.

Priser: 
Yogamassasje – 55 min – kr 650,-
 

Vår naturopat og naturmedisinsk ernæringsterapeut

Jana van Rooyen

Kognitiv terapi

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Det finnes en rekke ulike former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer av vansker. Eksempler er depresjon og angstlidelser. Det finnes kognitiv terapi for rusmiddelproblemer, sinneproblemer, psykoselidelser, spiseforstyrrelsersøvnproblemer, kroniske smerter og vedvarende utmattelse. Det samme gjelder for psykiske helseproblemer som skyldes traumer og mishandling, for eksempelposttraumatisk stresslidelse og svekket selvfølelse.

Kognitiv terapi som et viktig supplement i behandling av en rekke somatiske sykdommer, for eksempel ved kreftsykdommer, multippel sklerose, hjertelidelser og diabetes. Dessuten anvendes kognitive tilnærminger innenfor idrettspsykologien for å fremme prestasjoner og som del av stressmestring i arbeidslivet. Et sentralt mål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut. Tilnærmingen har også form av veiledet selvhjelp, med selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer. Du finner mye slikt selvhjelpsmateriell på www.kognitiv.no.

Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller. Derfor vil vi alle, i hvert fall til en viss grad, kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske helseproblemer opplever.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.

Kognitiv terapi / samtaleterapi (50 min) – kr. 850,- 

(uføretrygdede, skoleelever og fulltidsstudenter gies 50,- i rabatt). 

Vår kognitiv terapeut

Trond Hoff Dehli

Jeg har lenge vært opptatt hvordan vår psyke påvirker vår kropp, og hvordan vår kropp påvirker vår psyke. De tanker vi har påvirker hvilke valg vi tar, som igjen påvirker hvordan vi lever våre liv. Jeg har de siste årene studert kognitiv samtaleterapi deltid ved norsk forening for kognitiv terapi, og er nå ferdig med trinn 1 og 2 for helsepersonell.  Det gjør at jeg nå kan titulere meg som kognitiv terapeut.

Jeg tar imot pasienter til samtalebehandling, og jeg ønsker å være til hjelp for de som ønsker noen å snakke med. De lidelse jeg jobber mest med er: Depresjon, søvnproblemer, lav selvfølelse, stressrelaterte plager og ulike typer angst som panikklidelse, fobier og sosial angstlidelse. 

Om du ikke har noen av de overnevnte lidelsene, men bare ønsker noen å snakke med, så er det også greit. Kognitiv terapi kan fungere bra for å sortere tankene også. Det er bare å ta kontakt om du lurer på noe.